Samen in strijd tegen Corona met Artsen zonder Grenzen

Scroll down for English

De coronapandemie spaart niemand en raast om zich heen. Honderdduizenden mensen in erbarmelijke leefomstandigheden lopen ernstig gevaar. Artsen zonder Grenzen biedt hulp waar de nood het hoogst is. Dit is hun grootste hulpoperatie ooit! Ook jij kunt helpen! Wil je weten hoe? Koop een Melli Mello mondkapje en wij doneren 20 procent van onze opbrengsten aan Artsen zonder Grenzen. Zo dragen we samen ons steentje bij aan de bestrijding van de Coronapandemie.

Melli Mello gelooft sterk in de kracht om je eigen identiteit te verrijken met al het moois dat de wereld te bieden heeft. Wij zijn geïnspireerd door verschillende continenten met al hun bijzondere culturen, tradities en karakteristieke ambachtelijke stijlen. Wij richten ons op duurzaam produceren met eerlijke materialen en eerlijke arbeidsomstandigheden voor werknemers. Onze fabrikanten in Thailand en Pakistan zijn in het bezit van alle certificaten die van belang zijn op het gebied van positieve arbeidsomstandigheid en milieuvriendelijkheid. 

Artsen zonder Grenzen - 'We doen dit. Samen.'

Adelinde Bennaars, marketing manager bij Artsen zonder Grenzen Nederland vertelt over de campagne: ‘In een crisissituatie als deze, is samenwerken van levensbelang. ‘Het coronavirus laat zien hoe een crisis op een compleet ander continent, opeens heel dichtbij komt. En hoeveel en direct we als mensen met elkaar verbonden zijn. Het is daarom van levensbelang dit virus gezamenlijk aan te pakken.’ Ze benadrukt: ‘Er is geen ruimte voor verdeeldheid of concurrentie, we moeten dit echt samen doen.’ 

We zijn samen in strijd tegen het Coronavirus. Daarbij refereren we naar de bekende regels: Thuisblijven. Handen wassen. Afstand houden. Maar wanneer we ons dan toch op openbare plekken of in het openbaar vervoer begeven, dienen we onszelf en elkaar te beschermen. Het Melli Mello mondmasker maakt van de nood een deugd door de kleurrijke opvallende designs. We doneren 20% van de omzet aan Artsen zonder Grenzen in de strijd tegen COVID-19. Artsen zonder Grenzen kan alle hulp gebruiken. Het is voor ons allen van groot belang dat we het virus onder controle krijgen. Wil jij ook een extra bijdragen doen aan Artsen zonder Grenzen om hen te steunen in de strijd tegen COVID-19? Klik dan HIER en doneer!  

Dit item is geen chirurgisch masker of ademhalingsmasker, noch is het een persoonlijk beschermingsmiddel of medisch hulpmiddel. Dit item is alleen bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor medisch gebruik of voor arbeidsveiligheid. Biedt geen bescherming tegen infecties. 

Ons retourbeleid is op dit item niet van toepassing. Je wettelijke rechten blijven hetzelfde.

  • Waterproof
  • UV protection
  • Air filtration PM2.5
  • Anti bacterieel
  • Facemask met lucht filtratie

 

 -------------------------------------------------

Fight against Corona together with Doctors without Borders

The corona pandemic spares no one and is raging. Hundreds of thousands of people in appalling living conditions are in serious danger. MSF provides assistance where the need is urgent. This is their biggest relief operation ever! You can help too! Do you want to know how? Buy a Melli Mello face mask and we will donate 20 percent of our proceeds to Doctors without Borders. In this way we contribute together to combat the Corona pandemic.
Melli Mello strongly believes in the power to enrich your own identity with all the beauty the world has to offer. We are inspired by different continents and all their special cultures, traditions and characteristic craft styles. We focus on sustainable production with fair materials and fair working conditions for employees. Our manufacturers in Thailand and Pakistan are in possession of all certificates relevant to positive working conditions and environmental friendliness.

 

Adelinde Bennaars, marketing manager at Médecins Sans Frontières Netherlands, talks about the campaign: "In a crisis situation like this, cooperation is vital. "The coronavirus shows how a crisis on a completely different continent suddenly comes very close. And how much and directly we are connected as humans. Therefore it is vital to tackle this virus together. "She emphasizes:" There is no room for division or competition, we really need to do this together. "
We are fighting the Coronavirus together. We refer to the well-known rules: Stay at home. Wash your hands. Keep your distance. But when we do go into public places or use public transport, we must protect ourselves and each other. The Melli Mello mouth mask makes a virtue of necessity through the colorful eye-catching designs. We donate 20% of sales to Doctors without Borders in the fight against COVID-19. Doctors without Borders can use all the help. It is very important to all of us that we get the virus under control. Do you also want to make an extra contribution to Doctors without Borders to support them in the fight against COVID-19? To donate click HERE!
This item is not a surgical mask or respirator, nor is it a personal protective equipment or medical device. This item is for private use only and is not suitable for medical use or occupational safety. Does not protect against infection.

 

Our return policy does not apply to this item. Your legal rights remain the same.

  • Waterproof
  • UV protection
  • Air filtration PM2.5
  • Anti bacterial
  • Facemask with air filtration